skip to Main Content

Lokalt engasjement

Vi støtter lokalsamfunnet

Vi i Varig Stjørdal skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi støtter lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Stjørdal, Meråker og Malvik til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge samt fremmer kultur.

Mennesker Ikon

Hvem kan få støtte?

Alle lag, organisasjoner og ildsjeler i vårt område kan søke om støtte til sine formål.

Notatblokk Ikon

Hvordan søker jeg?

Alle søknader sendes til oss via vårt elektroniske søknadsskjema på denne siden.
Søk ved å klikke her.

Gave Ikon

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til alle typer prosjekter som har til hensikt å utvikle Stjørdal til et enda bedre sted å bo, og til tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Back To Top