skip to Main Content

Om oss

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. Stjørdal Brannkasse etablert i 1838 ble og gjør oss til en av Stjørdals eldste foretak. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen. De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassen på Stjørdal er en av 15 som har valgt å forbli selvstendige selskaper. Det gode samarbeidet med Gjensidige Forsikring ASA fortsetter som før. I 2018 byttet vi navn fra Gjensidige Stjørdal Brannkasse til Varig Stjørdal Forsikring. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi ikke er et avdelingskontor for Gjensidige, men et lokalt selskap eid og styrt av kundene i vårt område. Du som kunde vil derfor kunne motta kundeutbytte hvis det går bra for selskapet. Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Gjennom våre tilskuddsordninger og støtte til lokale lag og foreninger gir vi tilbake til lokalsamfunnet. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å yte god service
  • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i vårt lokalsamfunn med skadeforebygging, kulturbygging og næringsutvikling
  • å gjøre Stjørdal til et tryggere og mer attraktivt sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

  • Skadeforebyggere
  • Pålitelige
  • Hjelpsomme
  • Kunnskapsrike
Back To Top